Ind- og udmeldelse

Sådan ind- og udmelder du dig

For at blive medlem af Hillerød Lærerkreds og dermed Danmarks Lærerforening, skal du udfylde en elektronisk indmeldelsesblanket, som du finder via linket nedenfor.

Ønsker du at udmelde dig af Danmarks Lærerforening, skal du skrive til Hillerød Lærerkreds på 030@dlf.org. Udmeldelsen skal ske med mindst en måneds varsel til udgangen af et kvartal. Eksempel: Er din udmeldelse dateret den 31. maj, vil den træde i kraft pr. 1. juli.

Udmeldelsen gælder alene dit medlemskab af Danmarks Lærerforening.

Se betingelserne for ind- og udmeldelse her: www.dlf.org/medlem/medlemskab-og-kontingent