Generalforsamling Generalforsamling 2021

Forretningsorden for GF

 

FORRETNINGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN.

  1. Mødet ledes af formanden, der leder valget af dirigent.
  2. Mødet afvikles efter den udsendte dagsorden.
  3. Dersom beretningen indeholder punkter, hvis indhold er sat på dagsordenen til senere afgørelse, er disse punkter undtaget fra afstemning om beretningen.
  4. Dirigenten sørger for, at der vælges et passende antal stemmetællere til eventuelle afstemninger, der kræver optællinger.
  5. Dirigenten påser, at generalforsamlingen fremmes, og at god parlamentarisk orden opretholdes. Medlemmerne må i alle tilfælde rette sig efter dirigentens afgørelser.
  6. Talerne får ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten.
  7. Dog kan formanden og forslagsstilleren når som helst efter et indlæg få ordet, ligesom dirigenten kan tillade kort svarreplik.
  8. Dirigenten kan bestemme, at taletiden begrænses.
  9. Ændringsforslag til de foreliggende forslag indleveres skriftligt til dirigenten.
  10. Dirigenten bestemmer i hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes til afstemning.